Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların Peşin ve İlk 2 Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2023

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların peşin ödemesi ile 1. ve 2. taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona ermektedir.

Öte yandan, Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden dolayı mücbir sebep hali ilan edilen illerde 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31/10/2023 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin (peşin ödeme dâhil) 30/11/2023 tarihine, ikinci taksitin 2/1/2024 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekmektedir.

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için peşin ödeme ile ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şarttır.

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, 31/7/2023 tarihine kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecektir.

Yapılandırılan borçların tamamının 31/7/2023 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak olupayrıca;

 • Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 İNDİRİM,
 • İdari para cezalarının aslından %25 İNDİRİM,
 • Yapılandırılan borç, sadece fer’i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan %50 İNDİRİM,
 • Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) %10 İNDİRİM,

yapılacaktır.

Ödemelerinizi;

 • Başkanlığımıza ait (gib.gov.tr) internet adresi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;
  • Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
  • Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
  • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,
 • Anlaşmalı bankaların;
  • Şubelerinden,
  • Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),
 • Vergi dairesi veznelerine,
 • PTT şubelerine

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.