Duyurular

Defterdarlığımız sorumluluğunda bulunan Yerel Düzey Zarar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Planına ilişkin, İl Afet Müdahale Sistemi içinde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, diğer hizmet grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçleri ile etkin koordinasyon için gerekli olan hizmet grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları planlamasına yönelik, İlimiz Afad İl Müdürü Sayın Mehmet Salih AVCI'nın katılımı ile durum değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Devamı