Duyurular

E-Belge Uygulamalarındaki Yenilikler için Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Defterdarlığımız tarafından 509 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca getirilen E-Belge Uygulamalarındaki Yenilikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar YAZGAN, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin KURT, oda üyeleri ve Vergi Mükellefleri katıldı. Yapılacak olan sunum öncesi konuşma yapan Defterdar Sayın Mustafa Yılmaz ŞİMŞEK;

“Değerli Oda başkanlarım, saygı değer meslek mensupları, mesai arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve kıymetli katılımcılar, hepinizi şahsım ve Kurumum adına saygıyla selamlıyorum.Hepiniz hoş geldiniz.

Vergi mükelleflerimizin önemli bir kısmını kapsamakta olan 19 Ekim 2019 tarih ve 30.923 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde yer alan“e-belgeler ve uygulamalar”  hakkında, sizleri bilgilendirmek, paylaşımda bulunmak  amacıyla az sonra sizlere bu konuda sunum yapacağız.

Değerli katılımcılar; 509 sıra nolu Genel Tebliğ,

Mevcut “e-fatura, e-arşiv fatura,   e- defter, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu,  e-müstahsil makbuzu ve  e-bilete”ek olarak,başka e-belgelerin de “ e-sigorta belgesi, e-gider pusulası,  e-dekont ve e-döviz alım satım belgesi” gibi uygulamaya alınmasını sağlamakla birlikte, var olan uygulamalarında kapsamını genişletmiş olup, ilgili tebliğ yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ( 397, 415, 421,433,462,463,487 sıra nolu ) 7 adet VUK tebliğini yürürlükten kaldırmıştır.

Yayımlanan 509 nolu Genel Tebliğ, bugüne kadar farklı zamanlarda birden fazla kez çıkarılmış olan tebliğleri bir araya getirmiştir. Tek bir metin haline toparlamıştır.  Ve böylece daha kolay izlenebilir bir metin olabilmesini sağladı. Bu tebliğle birlikte e-belge uygulamalarına yeni mükellefler katıldı. Biliyorsunuz bazı limitler aşağıya indirilerek bazı mükelleflerimiz zorunluluk kapsamına girdiler. Bu anlamda “e-Fatura ve e-Defter uygulamasına yönelik ciro limitlerini” 10 milyon TL’den 5 milyon TL’ye indirerek daha fazla mükellefimiz  kağıt yerine elektronik ortamda fatura ve defter kullanacaktır.Bilindiği üzere;

E-FATURADA:

1-454 nolu Genel tebliği uyarınca; 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerimiz 01 OCAK 2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2-509  nolu Genel tebliği uyarınca; 2018  veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanmükelleflerimiz  ise 01 TEMMUZ 2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

E-ARŞİV FATURADA İSE:

1-509  sıra nolu VUK Genel tebliği uyarınca; e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 01 ocak 2020 tarihinden itibaren;

Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 30 bin TL’yi aşanlar,

-Vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların ise, vergiler dahil toplam tutarı 5 bin TL’yi aşanlar, istisnai durumlar haricinde,  e-arşiv fatura olarak Başkanlığımızca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Belirtilen nitelikteki faturaların düzenlenmesi işlemi;  sadece Başkanlığımız tarafından oluşturulan ve ÜCRETSİZ olarak tüm mükelleflerimizin kullanımına sunulan e-Belge PORTALİ üzerinden gerçekleştirilecek olup, herhangi bir özel entegratör kuruluşla anlaşma yapma zorunluluğu getirmemektedir.

Değerli katılımcılar;

Değişim, dönüşüm zor bir süreç bunun farkındayız. Yeni teknolojik gelişmeler sıkıntıya sokmayacak, dönüşüm süreci kaliteli hizmet verme ve maliyet  anlamında çok fayda sağlayacaktır.

e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura, e-beyanname gibi uygulamaları topluca değerlendirecek olursak, gerek mükellefler ve muhasebe meslek mensupları, gerekse Kurumumuz olarak önemli bir e-dönüşüm yaşamaktayız.İyi ki olmuş diyeceğiz.

E-uygulamalar, ticari hayatımızı her yönüyle kolaylaştırarak  hızlandırmış ve sağladıkları verimlilik ile maliyet avantajı sağlamıştır.

Bugün burada  sizlerle,e-uygulamalarla ilgili Bakanlığımızdan  aldığım istatistiki bilgilerden bazılarını paylaşmak istiyorum.

1-e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık  25 milyar adet fatura elektronik ortamda oluşturulmuş ve iletilmiştir. Bu sayede yaklaşık  2,5 milyar TL’lik tasarruf sağlanmıştır.

2- Yaklaşık 100 bin e-Defter ve 2,5 milyona yakın Defter Beyan Sistemi kapsamındaki mükelleflerimiz, artık defterlerini tamamen elektronik ortamda tutmaktalar. Bu sayede kağıt defterlerin tasdik işlemleri için notere ödenen yıllık yaklaşık 150 milyon TL harç ve ücretlerden kurtulmuş oldular.

3-e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasını, önümüzdeki yıl ortasından itibaren tüm serbest meslek erbabı için zorunlu hale getiriliyor, yaklaşık 170 bin civarı serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak ve bunlar kağıt ortamda yazmak, saklamak ve iletmek zorunda kalmayacak. Böylece 100 milyon TL civarında tasarruf sağlanacaktır.

4-e-Uygulamalarımızdan yararlanan mükellef sayısının 140 binden önümüzdeki yıl 350 bin seviyesine çıkması beklenmektedir.

5-e-Dekont uygulaması  ile bankaların kağıt dekont kullanmasını azalmıştır.

6- Sadece dekont belgesinin kağıt yerine elektronik ortamda düzenlenmesinden dolayı bankaların yıllık yaklaşık olarak 100 milyon TL civarında tasarruf edebileceği  değerlendirilmektedir.

7-Tonlarca kağıt artık kullanılmayacak ve yüzbinlerce ağaç kesilmekten de kurtulacaktır.

e-uygulamalarla ilgili süreç önemli, mükelleflerimizle aramızda köprü görevi gören meslek mensuplarımızın sıkı eğitimlerden geçtiğini görüyoruz, biliyoruz. TÜRMOB’a, SMMO’sının değerli başkan ve yönetim kurullarına gayretli çalışmalarından ve  bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı Kurumum adına teşekkür ediyorum.

2019 mali yılının son günlerini yaşarken, yeni yılda, 2020 Mali döneminde;  Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan mükelleflerimize, ticari hayatta bol ve bereketli kazançlar diler, özveriyle en iyi hizmeti sunmayı gaye edinen tüm çalışma arkadaşlarıma, vergi uygulamalarında etkin bir rol üstlenen ve e-dönüşüm sürecine öncülük eden Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerimize, odalarımıza, birliklerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

Hepinize, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum. ” dedi.

Toplantı Gelir Müdürü Anıl LOKUMCU ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Özlem TEMEL’ in yapmış olduğu sunum ile sona erdi.

SAHTE İNTERNET SİTELERİ VE E-POSTALARA DİKKAT!

Gelir İdaresi Başkanlığının adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak vergi iadesi ile borç ödeme işlemlerine ilişkin sahte e-postaların gönderildiği tespit edilmiştir.

Bu e-postalar ile, sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak, mükelleflerin kredi kartı bilgileri, şahsi bilgileri vb. ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Başkanlığımız ile ilgili her türlü işleminizi www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılmasına dikkat edilmelidir.

Vergi İadesi ve borç tutarlarının belirtildiği elektronik postaları dikkate almayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi iadesi işlemlerinde kesinlikle e-posta yolu ile bilgi talebinde bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için, adli makamlara da iletilmesi önemlidir.

Sahte internet sayfası örneği:

Sahte e-posta örneği:

Sahte e-posta örneği:

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı

2020 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2020 tarihinde başladı. Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca,

-Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

-Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

– Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından

-Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

– Anlaşmalı bankaların;

-Şubelerinden

-Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

-PTT işyerlerinden

– Tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaların listesi için tıklayınız.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme için tıklayınız.

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 12 (on iki) olarak belirlenmiştir. Söz konusu Karar için tıklayınız.