Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Birim Amirleri Toplantısı Yapıldı

İlimiz Defterdarı Taner ALABAY Başkanlığında Defterdarlığımız İhale ve Toplantı Salonunda Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Birim Amirlerinin (Malmüdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Saymanlık Müdürü veya Vekili) katılımı ile 01/11/2022 tarihinde tanışma ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı da Gelir ve Gider Birimlerinin ihtiyaç ve sıkıntıları ele alındı, çözüm önerileri getirildi.

Defterdarlığımızın 2022 yılı Genel Bütçe Gelirleri hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla tahakkuk ve tahsilat hedeflerinin gözden geçirilmesi, bilgi paylaşımı yapılması, ayrıca Defterdarlığımız yetki alanındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili değerlendirmediler yapıldı.