Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Genel

Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Birim Amirleri Toplantısı Yapıldı

İlimiz Defterdarı Taner ALABAY Başkanlığında Defterdarlığımız İhale ve Toplantı Salonunda Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Birim Amirlerinin (Malmüdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Saymanlık Müdürü veya Vekili) katılımı ile 01/11/2022 tarihinde tanışma ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı da Gelir ve Gider Birimlerinin ihtiyaç ve sıkıntıları ele alındı, çözüm önerileri getirildi.

Defterdarlığımızın 2022 yılı Genel Bütçe Gelirleri hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla tahakkuk ve tahsilat hedeflerinin gözden geçirilmesi, bilgi paylaşımı yapılması, ayrıca Defterdarlığımız yetki alanındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili değerlendirmediler yapıldı.

Artvin’de temel ihtiyaç maddelerinde “stokçuluk” ve “fahiş fiyat” ile spekülatif hareketlere karşı denetim yapıldı.

Artvin Vali Yardımcısı Alay Yazıcı beraberindeki Defterdarımız Mustafa Yılmaz Şimşek, İl Ticaret Müdürü Bilal Taş, Defterdarlığımız Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim ekiplerimiz ve bu kurumlardaki ilgili personel ile Artvin Belediyesine bağlı zabıta ekipleriyle kentteki zincir ve yerel marketleri denetledi.

Denetimlerde özellikle son günlerde fiyat artışlarıyla gündeme gelen sıvı yağ reyonları ile depolarda incelemelerde bulunularak fahiş fiyat olup olmadığı ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Denetimler kapsamında temel ihtiyaç maddelerinde ürünün etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, etiket ve künye bilgilerinin ilgili yönetmeliğe uygun olarak yazılıp yazılmadığı da incelendi.

İl Merkezinde yapılan denetimlerde vatandaşların sıvı yağa ulaşmakta sıkıntı yaşamadığı, ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılmadığı ve herhangi bir stokçuluk durumunun olmadığı tespit edildi.

Öte yandan etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasında herhangi bir uyuşmazlık yaşanmadığı da kayıt altına alındı.

33. Vergi Haftası Kutlanıyor

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla, her yıl şubat ayının son haftası vergi haftası olarak kutlanmaktadır.

Bu Kapsamda Defterdarlığımız tarafından Atatürk Anıtına çelenk konulara Vergi Haftası etkinliklerine başlanılmıştır. 

33. Vergi Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerin ve ziyaretlerin GÖRSELLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gelir Uzman Yardımcılarının Temel Eğitim Sınavı yapıldı.

Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13 Mart 2021 tarihinde yazılı, 7-18 Haziran 2021 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Giriş Sınavında başarılı olarak ataması yapılan Gelir Uzman Yardımcılarına yönelik olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri kapsamında temel eğitim sınavı gerçekleştirildi.

Defterdarımız Sayın Mustafa Yılmaz ŞİMŞEK sınav öncesi sınav salonuna gelerek sınava girecek Gelir Uzman Yardımcılarına başarılar diledi.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
 • Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
 • Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; 

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

 • Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,
 • 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırmamış olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile Kanunun yayımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin yaptırıldığı tarih aralığına da aylık %0,75 oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayenelerini yaptırmaları halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık %5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir. 

Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7326/GIB_GENEL_25SN_30_EYLUL.mp4

İlimiz Valisi Sayın Yılmaz Doruk’tan Vergi Dairesine “Hayırlı Olsun” Ziyareti

         Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Vergi Dairesi Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, personelin yeni yılını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

        Vali Doruk beraberindeki AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ve İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ile birlikte yeni yılın ilk mesai gününde geçtiğimiz günlerde yeni hizmet binasına taşınan Vergi Dairesi Müdürlüğümüzde incelemelerde bulundu. Modern bir yapıya kavuşan hizmet binasının kente ve çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Vali Doruk, kurum faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Defterdarımız Mustafa Yılmaz ŞİMŞEK’ ten bilgi aldı.

        Vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu belirten Vali Doruk, vatandaşa yönelik tüm kamu hizmetlerinin, seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağın yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

ARTVİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASINA TAŞINDI

Artvin Vergi Dairesi Müdürlüğümüz İl Defterdarlık hizmet binasının 1 inci katına taşındı. Vergi Dairesi Müdürlüğünün taşınmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tüm birimleri artık tek bir çatı altında hizmet sunacak.

Artvin’li hemşehrilerimize, değerli mükelleflerimize erişilebilir ve daha kaliteli hizmet sunmak üzere 14 Aralık 2020 Pazartesi günü yeni hizmet binamızda hizmet vermeye başlıyoruz.

Yeni hizmet binamızın, ülkemize, milletimize, Artvinimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Hizmet binasını kurumumuza, ilimize kazandırma sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Defterdarlığımız Yeni Hizmet Binasına Taşınıyor.

Artvin Defterdarlığı olarak Hükümet Konağı içerisinde hizmet verdiğimiz binamızdan, Daha önce Artvin İl Özel İdaresi tarafından kullanılan yeni hizmet binamıza taşınıyoruz. Artvinli hemşehrilerimize, değerli mükelleflerimize erişilebilir ve daha kaliteli hizmet sunmak üzere 7 Eylül 2020 Pazartesi günü yeni hizmet binamızda hizmet vermeye başlıyoruz. Dere Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 de Çok Katlı Otopark yanında yer alan yeni hizmet binamızın, Artvin’ imize ve Defterdarlık Çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Kapalı alanı 2.140,95 m2 olan yeni hizmet binamız, 4 kattan oluşmaktadır. Toplantı salonu, eğitim salonları, birim servisleri, diğer hizmet birimleri ve tüm donatıları ile hizmet verecek olan Defterdarlık binamızda; Personel Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü ile hizmet vereceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.