Etkinlik

Merkez ve İlçe Birim Müdürleri Çalışma Toplantısı Yapıldı

21/11/2017 tarihinde İlimiz Defterdarı Zeki AYDOĞAN Başkanlığında Valilik GAMER Toplantı Salonunda Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Müdürleri; Muhasebe Müdürü Burhan TURANLI, Milli Emlak Müdürü Muharrem TURAN, Vergi Dairesi Müdürü İsmet KIPIRTI, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürü Cevdet KOÇ, Personel Müdür V. Sevinç ÖZÇELİK, Muhakemat Müdür V. Selçuk ÖZCAN, Gelir Müdür V. Anıl LOKUMCU, Milli Emlak Müdür Yardımcısı Halil CANIGÜR, Arhavi Malmüdürü Elif ÇEPNİ, Hopa Malmüdürü Burhan ARDA, Sarp Gümrük Saymanlık Müdürü Alpay ATASOY, Hopa Vergi Dairesi Müdürü Edip ATEŞ, Ardanuç Malmüdürü Sakine CİNALİOĞLU, Arhavi Vergi Dairesi Müdür V. Alper GÜNDOĞDU, Borçka Malmüdürü V. Hanife DİZDAROĞLU, Murgul Malmüdürü V. Umut Ferhat GÖKBINAR, Yusufeli Malmüdürü V. Mehmet Akif KESKİN ve Şavşat Malmüdürü V. Emre İLHAN ile tanışma ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı da Gelir ve Gider Birimlerinin ihtiyaç ve sıkıntıları ele alındı, çözüm önerileri getirildi.

-Milli Emlak İş ve İşlemleri ile ilgili Karadeniz dolgu alanları ile ilgili sorunlar, 2/B ve Tarım arazileri ile ilgili hususlar, KHK’lar kapsamında Hazineye intikal eden taşınır malların durumu, Ecrimisil kullanım bedeli ve kira işlemleri, Balıkçı barınaklarının durumu, Hükümet Konakları ve Kaymakamlık Lojmanlarının durumu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün sorumluluk alanlarında kalan taşınmazların durumu ile, Ayrıca Tabiat Varlıkları, Özel Çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında bulunan DHTA taşınmazların, kiralama, ecrimisil, ve kullanım dosyalarının Çevre Şehircilik Bakanlığı(Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu) devri konuları görüşüldü.

-Muhasebe İş ve İşlemleri ile ilgili 01/01/2018 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak Bütünleşik Muhasebe Sistemi ile Kamu alacaklarının(kişi borçları) takibi ve tahsili hakkında görüşüldü.

– Gelir Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü iş ve işlemleri ile ilgili İl genelinde elektronik haciz kota sayılarımız ve bu kota uygulanırken uyulacak usul ve esaslar, İl genelinde yapılacak Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimlerinde uyulacak usul ve esaslar, Malmüdürlüğü mükelleflerinin KDV iade talebinde bulunmaları halinde, 01/12/2017 tarihinden itibaren en yakın veya Defterdarlığımız tarafından uygun görülecek Vergi Dairesi Müdürlüğüne devredileceği, 6183 Sayılı Kanunun 48. md gereğince yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde Bağlı-Bağımsız Vergi Dairesi Müdürlüklerimizin yetki sınırları, 2006/3 Tahsilat İç Genelgesi uyarınca Tahsil Güçlüğü Bulunan Alacaklar çalışmasının gerçekleştirilmesi, Birimlerimizin ihtiyaç duyduğu Basılı Evrakların, BEYS (Basılı Evrak Yönetim Sistemi) üzerinden talep edilmesi gerektiği bildirildi.