Kurumlar D.S.S  Müdürlüğü
Müdür: Cevdet KOÇ (Vekil)
Telefon: (0466) 212 28 00

Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü
Müdür: Cevdet KOÇ 
Telefon: (0466) 212 12 87