Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2020 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin 397 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200103-10.htm