Bakanlığımızın 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve İç Kontrol Eylem Planı Çerçevesinde Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Birimlerinin katılımı ile Defterdarlığımız Eğitim ve Toplantı Salonunda Mevzuat ve Bilgi Tazeleme Eğitimi yapılmıştır.