Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:512 ) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2019 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak yayınlanmıştır. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.