Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Birim Amirleri Toplantısı Yapıldı

Defterdarlığımızın 2019 yılı Genel Bütçe Gelirleri hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla tahakkuk ve tahsilat hedeflerinin gözden geçirilmesi, bilgi paylaşımı yapılması, ayrıca Defterdarlığımız yetki alanındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili değerlendirme yapmak üzere, Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Birimlerinde görev yapan Birim Amirleri (Malmüdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Saymanlık Müdürü veya Vekili) ile 27/11/2019 Günü İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda toplantı yapıldı.