Sarp Saymanlık Gümrük Müdür V. Raif ATA ve Arhavi Malmüdürü V. Ömer BODUR Defterdarımız Sayın Mustafa Yılmaz ŞİMŞEK’i ziyaret etti.