Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

İlimiz Murgul İlçesinde Özelleştirme İdaresi tarafından satışı yapılacak olan taşınmazlara ait ilan için tıklayınız.