2016 Yılı İlk 10’a Giren Vergi Rekortmenleri Belli Oldu

Defterdarlığımıza bağlı vergi mükelleflerinden 2016 yılı vergilendirme dönemi kazancından 2017 yılı Mart ve Nisan dönemlerinde beyanda bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi sıralaması aşağıdaki listelerde belirtilen şekilde gerçekleşmiştir.

Bilgilerinize Duyurulur.

2016 Yılı Gelir Vergisi İlk 10 Mükellef Listesi

2016 Yılı Kurumlar Vergisi İlk 10 Mükellef Listesi