E-VDB’ye Geçişle İlgili Eğitim Yapıldı

Defterdarlığımız Artvin Vergi Dairesi Müdürlüğü 21.08.2017 Tarihinde (e-VDB)  Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine geçti.

Gelir İdaresi Başkanlığından Gelen Eğitimciler tarafından Vergi Dairesi Personeline e-VDB ile ilgili olarak 17-18 Ağustos 2017 tarihlerinde eğitim verildi.

Defterdarımız İbrahim BAYRAKTAR’ında katıldığı eğitim sonrasında mükelleflere daha güvenli ve hızlı bir hizmet sunulabilmesi  amaçlanan e-VDB’ye 21-24/08.2017 tarihleri arasında da Gelir İdaresi Başkanlığından gelen Eğitimciler refakatinde yeni sisteme geçildi.